¡Pide presupuesto gratis!

  Accepto la política de privacitat i les CG

  Els idiomes són molt importants en molts àmbits de la vida. En l’estratègia de màrqueting de continguts, l’idioma és crucial ja que es tracta de transmetre informació que pot provenir de fonts de diferents països. Per aquest motiu, el binomi màrqueting de continguts-idiomes és imprescindible. 

  Però què és el màrqueting de continguts?

  Des duna perspectiva empresarial, el màrqueting de continguts és una estratègia que té per objectiu la captació de clients i la seva fidelització posterior. Això es fa redactant articles que susciten l’interès de l’audiència i els aporten valor afegit. Les conegudes pestanyes de blog a las pàgines web són part del suport duna estratègia de màrqueting de continguts en altres idiomes.

  A través dels continguts que s’ofereixen als usuaris de la pàgina web, s’aconsegueix captar l’atenció dels clients potencials. A través dels escrits se’ls demostra coneixement sobre el sector, productes o tècniques. Això es tradueix en confiança, seguretat i fidelitat a la marca.  

  El més important per evitar errors en els continguts és que aquesta informació que s’ofereix sigui original i de qualitat. Aquesta última qualitat se sol veure compromesa quan les fonts d’informació tenen un idioma d’origen diferent del que tenen els lectors.

  L’idioma en el màrqueting de continguts

  Evidentment, les empreses shan dexpressar en la mateixa llengua que la seva audiència, però què passa quan la font d’informació és en una llengua diferent? Estem davant d’una traducció fidel?

  Vivim en l’era de la informació i la comunicació, qualsevol dubte que se’ns presenti té mil respostes a Internet, però quantes són bones? En aquest context, cobra especial importància el terme cura de continguts. Mitjançant aquesta tècnica s’extreu el realment important d’una temàtica en concret i s’unifica en un text que tindrà una qualitat extraordinària, perquè serà molt rellevant i oferirà un gran valor al lector.

  El content curator és el rol professional que exerceix aquesta tasca, no es limita només a recopilar, filtrar i analitzar la informació, també ha de donar-li el seu toc, millorant el vocabulari, oferint el seu propi enfocament i assegurant que el text és uniforme. Si vol oferir un text potent i de gran valor, no es pot limitar només a les fonts informatives en el seu mateix idioma.

  Per una altra banda, dins de lestratègia de màrqueting de continguts, aquesta informació serà estesa perquè estarà inclosa en un social media plan estructurat. Els continguts arribaran a gent d’idiomes variats, per la qual cosa ha de projectar una imatge pública impecable quant a domini de llengües.

  El repte del content curator i els idiomes

  Posem com a exemple que, dins d’una estratègia de màrqueting de continguts, un curador de continguts espanyol està consultant pàgines de parla anglesa. Com entén lidioma, extraurà fàcilment la informació més destacada, però a lhora de redactar els continguts ha de saber fer una traducció fidel i bona dallò que ha llegit per tal que no es perdi lessència i l impacte del text original, així com oferir un article impactant. Per tal que lidioma no limiti lestratègia de màrqueting de continguts, el vocabulari que es faci servir ha de ser ampli  i concís. És per això que molts d’aquests professionals estan especialitzats en diferents branques o sectors.

  També ha de tenir un coneixement profund de lidioma que està traduint per reconèixer els jocs de paraules o expressions idiomàtiques  que fora daquella llengua no sentendrien. En el mateix sentit, cal tenir en compte les diferents accepcions d’una paraula per poder oferir la traducció més fidel possible.

  Un curador de continguts pot ser molt bo redactant en el seu propi idioma, però no ser un bon traductor de la informació de la qual es nodreixen els seus escrits. Arribats a aquest punt, descartant l’ús d’un traductor automàtic amb què només aconseguirà acumular errors, el professional pot optar per dedicar-se a aprendre lidioma, per contractar una empresa de traducció o per buscar algun altre professional que domini la llengua que li interessa.

  Aquest tipus de feina col·laborativa en què una persona tradueix per a una altra la llengua dominant és molt eficaç, però fa estar a mercè d’un tercer, amb tot el que això implica.

  Conclusió

  Per tant, lidioma dins del màrqueting de continguts és essencial per aconseguir traçar una estratègia dèxit basada en la qualitat, sobretot si, per exemple vol duplicar les visites del seu blog en 24 hores.  El domini d’un idioma és fonamental perquè la informació oferta sigui d’allò més completa. I això és així perquè no sha quedat res al tinter gràcies a la capacitat del professional de consultar fonts en diferents idiomes i traduir fidelment a una llengua final tot garantint la transmissió correcta d’informació.

   

  Marketing

  Autor Marketing

  More posts by Marketing
  ca