Els secrets de la traducció jurídica.blog

Els secrets de la traducció jurídica

Hi ha tants tipus de traduccions com àrees a què pertanyen aquests textos. Cada branca aporta unes connotacions úniques i exclusives als seus continguts, la qual cosa propicia que les transcripcions s’hagin de tractar de formes independents i amb especialització. Les expressions específiques o els modismes són alguns detalls que s’han de tenir en compte a l’hora de fer aquestes traduccions. Però què tenen d’especial les traduccions jurídiques?

Quan ens enfrontem a la traducció d’un lloc web, d’un menú d’un restaurant, d’un llibre de contes o de qualsevol altre material, hem d’assumir la responsabilitat que això comporta, ja que els lectors que la rebin l’han de poder llegir amb el mateix significat que l’autor va voler transmetre. Aquesta responsabilitat és extensible a les traduccions jurídiques, però, a més, la connotació que les fa «diferents» radica en la seva legalitat. Bàsicament, les traduccions jurídiques són aquelles que es realitzen de textos legals. D’aquí les conseqüències que pot comportar una mala traducció, que poden arribar a ser molt greus o comportar finals dràstics, fins i tot.

Quins tipus de documents inclouen els anomenats textos jurídics? Valgui la redundància, qualsevol de caràcter legal. Ja siguin públics (documents oficials d’una administració, d’un organisme…) o privats (testaments, actes notarials…).

Però tan complexes són aquestes traduccions? Sí, i tant que ho són, perquè el document original el redacta habitualment un especialista, en aquest cas, un advocat, economista o similar que inclou termes molt tècnics, allunyats del llenguatge col·loquial. Cal trobar-ne l’homònim exacte, no només en una traducció literal sinó també en el context, que ens porti a una interpretació correcta del text complet.

Qualsevol traductor pot fer traduccions jurídiques? Aquesta pregunta pot semblar ambigua, però potser valgui la resposta que el més apropiat és que, per realitzar unes bones traduccions jurídiques, requerim d’un professional del dret, a més de traductor. Una mateixa persona que englobi les dues professions i pugui aportar un text de qualitat. I encara millor si és capaç de localitzar-lo, gràcies a que sigui nadiu de l’idioma d’origen.

Les empreses i persones que sol·liciten una traducció jurídica necessiten un servei de màxima qualitat, sense cap mena de dubte sobre la fiabilitat del seu contingut. Això només s’aconseguirà contactant amb agències especialitzades en aquest tipus de traduccions que, de la mateixa manera, puguin garantir que els seus documents estiguin correctament traduïts i no comportin cap problema ni continguin cap error per mínim que sigui. Confiar en un especialista farà que els seus documents de propietat intel·lectual, contractes, pòlisses d’assegurances, informes pericials, procediments legals o qualsevol altre document, obtinguin la millor traducció.

 

(CC Imatge) Daniela M.