Les agències de traducció, com tota empresa de serveis, necessita que la vegin i facilitar que la trobin els seus clients potencials i futurs. Des del punt de vista de la comunicació és cert que transmetre un servei és més difícil que fer-ho amb un...