Nota legal

En compliment amb el deure dinformació recollit a larticle 10 de la Llei 34/2002 de l11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari de la web, Okodia – Grup traductor regula a través d’aquest avís l’ús de la seva pàgina web, i us informa del següent.

1. Identificació
Okodia – Grup traductor, i també Okodia, és una marca comercial d’Okodia SL, titular d’aquest lloc web, amb CIF ES-B65659963, i es dedica a la prestació de serveis de traducció, interpretació, localització i altres serveis lingüístics.
El domicili d’Okodia – Grup traductor és C/Núria 57, 08191 Rubí i, a efectes de notificacions, es disposa de l’Apt. de correus 37007, 08011 Barcelona.
Aquesta pàgina web té caràcter informatiu i està disponible per al públic en general: particulars, empreses, clients o col·laboradors.
L’accés a la pàgina web d’Okodia – Grup traductor atribueix a qui ho fa la condició d’usuari, que accepta des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes condicions.

2. Ús i continguts de la pàgina web
Queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats il·lícites o lesius contra Okodia – Grup traductor o qualsevol tercer. Okodia – Grup traductor no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix a les pàgines d’internet de www.okodia.com.
Okodia – Grup traductor es reserva el dret de modificar la pàgina web en qualsevol moment, així com a restringir l’accés de forma temporal o permanent. Amb els límits establerts a la llei, Okodia no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’internet. Els continguts i informació no vinculen Okodia ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei que s’ofereix amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta pàgina web són propietat exclusiva d’Okodia o els seus llicenciants. Es prohibeix la reproducció total o parcial, distribució o modificació dels continguts d’aquesta web. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’Okodia – Grup traductor. En cas de fer-se, no significarà, en cap cas una autorització o llicència sobre els drets de propietat.
Les pàgines d’Internet de www.okodia.com poden contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts que Okodia no pot controlar. Per tant, Okodia – Grup traductor no es fa responsable de cap manera dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web des d’altres enllaços aliens a Okodia.
Els continguts del lloc web, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no constitueixen oferta vinculant.
La durada de la prestació de servei de la pàgina web és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, Okodia – Grup traductor es reserva el dret d’interrompre’l en qualsevol moment i sense avís previ.

3. Responsabilitat
Tant l’usuari com Okodia – Grup traductor adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries amb la finalitat de no introduir cap tipus de codi contaminant o virus en el sistema de l’usuari ni en els servidors i sistema d’Okodia.
L’ús i la navegació del lloc web per part de l’Usuari s’efectuen pel seu propi compte i risc. Okodia – Grup traductor no es fa responsable de possibles danys i perjudicis a l’usuari i a tercers en relació amb el funcionament incorrecte de la pàgina web, la manca d’adequació de la pàgina web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, resultats concrets o expectatives dels usuaris, presència de codis maliciosos o virus que puguin produir alteracions en el sistema informàtic dels usuaris, els danys que es poguessin produir com a conseqüència dels continguts de tercers que s’incloguin en la pàgina web i, en general, en relació amb qualsevol altre ús o circumstància aliena a Okodia.
Okodia garanteix que tots els continguts i serveis que s’ofereixen al seu lloc web respecten el principi de dignitat de la persona, el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal i social, així com el principi de protecció de la joventut i de la infància.

4. Propietat intel·lectual
El lloc web d’Okodia – Grup traductor ha estat realitzat únicament i exclusivament pel seu titular i, per tant, té drets inherents de propietat intel·lectual i industrial.

5. Protecció de dades de caràcter personal
Per accedir a alguns dels serveis que ofereix Okodia a través de la seva pàgina web caldrà proporcionar algunes dades de caràcter personal. D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 dabril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació daquestes dades, us informem que, mitjançant la complementació d’aquests formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’Okodia amb la finalitat de prestar-vos i oferir-vos els nostres serveis, així com per oferir-vos informació rellevant sobre novetats i serveis relacionats amb Okodia. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal de manera gratuïta enviant un correu electrònic a info@okodia.com o a l’Apt. de correus 37007, 08011 Barcelona (Espanya).

6. Legislació aplicable i jurisdicció
La Nota legal, la Política de privacitat, la Política de galetes i les condicions generals atribuïdes després de la sol·licitud de pressupostos i serveis professionals es regiran per la legislació espanyola. Okodia – Grup traductor, el seu titular legítim i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

    SOL·LICITA JA EL TEU PRESSUPOST
    AQUÍ!