Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD
Okodia SLU, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.okodia.com s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis d’Okodia SLU.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies d’Okodia SLU.

Aquestes dades es concediran únicament a aquelles entitats que calgui amb l’únic objectiu de complir la finalitat esmentada anteriorment.

Okodia SLU adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, pel que fa a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades personals.

L’usuari podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot fer l’usuari mateix per correu electrònic a info@okodia.com o bé a l’adreça C/ Núria 57. 08191 Rubí (Espanya).

L’usuari manifesta que totes les dades que ha facilitat són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades i a comunicar-ne a Okodia SLU els canvis.

 

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A Okodia, SLU, tractarem les seves dades personals recollides a través del lloc web www.okodia.com amb les finalitats següents:

 1. En cas de contractació dels bens i serveis ofertats a través de www.okodia.com per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis habilitats a www.okodia.com
 3. Enviament de butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat d’Okodia SLU i del sector.

Li recordem que pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, tot enviant un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, per la qual cosa ens és impossible dur a terme les finalitats indicades si no s’aporten aquestes dades.

 

Durant quant de temps es conservaran les dades personals?

Les dades personals facilitades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no ens en sol·liciti la supresió, i durant els terminis en què es poguessin derivar responsabilitats legals pels serveis duts a terme.

 

Legitimació:

El tractament de les seves dades es realitza d’acord amb les bases jurídiques següents que el legitimen:

 1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis d’Okodia SLU, les condicions generals dels quals es posaran a la seva disposició en tot moment, de forma prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que li informem posant a la seva disposició aquesta política de privacitat, la qual després de llegir-la i en cas de ser-hi d’acord, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com marcant la casilla indicada al respecte.

En cas que no ens faciliti les seves dades o ho faci de forma errònia o incomplerta, no podrem processar la seva sol·licitud, fent completament impossible facilitar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels nostres serveis.

 

Destinataris:

Les dades obtingudes a través de la nostra pàgina web no es comunicaran a cap tercer aliè a Okodia SLU, excepte en cas d’obligació legal.

Com encarregats de tractament tenim contractats els proveïdors de serveis següents, els quals s’han compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la contractació:

 • Google LLC, amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estats Units, presta serveis d’analítica web i serveis globals d’internet, e-mail, emmagatzematge al núvol, publicitat…

Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia a l’enllaç següent: https://policies.google.com/privacy?hl=es

 • Facebook Ireland Ltd., amb domicili a 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
  Dublín 2, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat…

Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia a l’enllaç següent: https://www.facebook.com/full_data_use_policy i https://help.instagram.com/519522125107875

 • Twitter International Company, amb domicili a One Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2 D02 AX07, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat…

Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia a l’enllaç següent: https://twitter.com/es/privacy

 • Pinterest Europe Ltd., amb domicili a Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, presta serveis d’interacción mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat…

Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia a l’enllaç següent: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, amb domicili a Wilton Plaza, Wilton Place, Dublín 2, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat…

Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia a l’enllaç següent: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 • WeTransfer B.V., amb domicili a Oostelijke Handelskade 751, 1019 BW Amsterdam, Països Baixos, presta serveis d’intercanvi d’arxius.

Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia a l’enllaç següent: https://wetransfer.com/legal/privacy

 • Skype Communications Sàrl, amb domicili a 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg, presta serveis de comunicació online.

Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia a l’enllaç següent: https://www.skype.com/es/legal/

 • DabaSystem Solutions SL, amb domicili a C/ Duran i Sors 6-8, Despatx 3, 08201 Sabadell, Espanya, presta serveis de desenvolupament web i apps.

Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia a l’enllaç següent: https://www.dabasystem.com/

 • EasyDataHost SL, amb domicili a C/ Anabel Segura 10, 3ª planta, 28108 Alcobendas, Espanya, presta serveis d’infrastructura de servidors i còpies de seguretat.

Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia a l’enllaç següent: https://easydatahost.com/politica-de-privacidad/

 

Dades recopilades pels usuaris dels serveis

En aquells casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Okodia SLU no es fa responsable de l’incompliment per part d’aquest usuari del RGPD.

 

Retenció de dades de conformitat amb la LSSI

Okodia SLU informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es podran utilitzar en el marc d’una investigació criminal o per salvaguardar la seguretat pública, de manera que es posaran a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que les requereixi. La comunicació de dades a les forces i cossos de l’Estat es farà segons es disposa a la normativa sobre protecció de dades personals.

 

Drets de propietat intel·lectual www.okodia.com

Okodia SLU és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, know how i tots els altres drets que guardin relació amb els continguts del lloc web www.okodia.com i els serveis que s’hi ofereixen, així com dels programes necessaris per la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.okodia.com sense el consentiment previ i per escrit per part d’Okodia SLU.

 

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers que Okodia SLU posa a la seva disposició, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

Okodia SLU disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, llevat dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la seva durada. Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part d’Okodia SLU, i tindrà prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat d’Okodia SLU, tot assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

 

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Okodia SLU i, en particular:
– La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers,
– La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer d’Okodia SLU, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori,
– Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers,
– La recollida i/o ús de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravinguin el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, pel que fa a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades personals,
– L’ús del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable de conformitat amb les lleis i els reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’internet.

L’usuari indemnitzarà Okodia SLU per les despeses que generés la imputació d’Okodia SLU en alguna causa la responsabilitat de la qual s’atribuís a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

 

Protecció de la informació allotjada

Okodia SLU fa còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que aquestes dades podrien haver-se suprimit i/o modificat durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis que s’ofereixen, llevat d’els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts que guarden les còpies de seguretat realitzades per Okodia SLU, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre amb l’acceptació prèvia de l’usuari. La reposició de les dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut es degui a causes atribuïbles a Okodia SLU.

 

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI, Okodia SLU no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic ni cap altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació comercial prèvia, Okodia SLU sí està autoritzat a enviar comunicacions comercials referents a productes o serveis d’Okodia SLU que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’Atenció al client, després d’acreditar la seva identitat.

SOL·LICITA ARA EL TEU PRESSUPOST
AQUÍ!

Adjuntar arxiu:

Elimina

Elimina

Elimina

Elimina

Afegir més arxius

Accepto la Nota legal, la Política de privacitat i les CG

video okodia sidebar