Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD
Okodia SLU, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis de la pàgina web www.okodia.com s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis d’Okodia SLU.
La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i la realització de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies d’Okodia SLU.
Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment.
Okodia SLU adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació.
L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través de correu electrònic a  info@okodia.com o a l’adreça C / Núria 57, 08191 Rubí (Espanya).
L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Okodia SLU.

Finalitat del tractament de les dades personals:
Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
A Okodia, SLO, tractarem les teves dades personals recollides a través del lloc web www.okodia.com amb les finalitats següents:

 1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de www.okodia.com per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a www.okodia.com
 3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions o publicitat d’Okodia SLU i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, tot enviant-nos un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.
Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori; és impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Durant quant de temps es conserven les dades personals recollides?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no en demanis la supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:
El tractament de les teves dades es fa amb les bases jurídiques següents que el legitimen:

 1. La sol·licitud d’informació o la contractació dels serveis d’Okodia SLU, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una contractació eventual.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem i posem a la teva disposició aquesta política de privacitat, que després de la lectura —en cas d’estar conforme— pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com marcant una casella a aquest efecte.

En el cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud i ens serà del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:
Les dades obtingudes mitjançant la nostra pàgina web no es comunicaran a cap tercer aliè a Okodia SLU, llevat d’obligació legal.
Com encarregats de tractament, tenim contractats els proveïdors de serveis següents, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la contractació:

 • Google LLC, amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estats Units, presta serveis d’analítica web i serveis globals d’internet, correu electrònic, emmagatzematge en el núvol, publicitat…

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de l’empresa en l’enllaç següent:

 • Facebook Ireland Ltd, amb domicili a 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat…

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de l’empresa en l’enllaç següent: https://www.facebook.com/full_data_use_policy i https://help.instagram.com/519522125107875

 • Twitter International Company, amb domicili a One Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2 D02 AX07, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat…

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de l’empresa en l’enllaç següent: https://twitter.com/es/privacy

 • Pinterest Europe Ltd, amb domicili a Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublín 2, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat…

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de l’empresa en l’enllaç següent: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, amb domicili a Wilton Plaça, Wilton Place, Dublín 2, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat…

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de l’empresa en l’enllaç següent: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 • WeTransfer B.V., amb domicili a Oostelijke Handelskade 751, 1019 BW Amsterdam, Països Baixos, presta serveis d’intercanvi d’arxius.

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de l’empresa en l’enllaç següent: https://wetransfer.com/legal/privacy

 • Skype Communications Sàrl, amb domicili a 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg, presta serveis de comunicació en línia.

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de l’empresa en l’enllaç següent: https://www.skype.com/es/legal/

 • DabaSystem Solutions SL, amb domicili a C/Duran i Sors 6-8, Despatx 3, 08201 Sabadell, Espanya, presta serveis de desenvolupament web i apps.

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de l’empresa en l’enllaç següent: https://www.dabasystem.com/

 • EasyDataHost SL, amb domicili a C/Anabel Segura 10, 3a planta, 28108 Alcobendas, Espanya, presta serveis d’infraestructura de servidors i backups.

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de l’empresa en l’enllaç següent: https://easydatahost.com/politica-de-privacidad/

Dades recopilades per usuaris dels serveis
En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Okodia SLU no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades de conformitat amb la LSSI
Okodia SLU informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació de servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es podran emprar en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, i es posaran a disposició dels jutges i tribunals o del Ministeri que així els requereixi. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual www.okodia.com
Okodia SLU és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, know how i de tots els altres drets que guarden relació amb els continguts de la pàgina web www.okodia.com i els serveis que s’hi ofereixen, així com dels programes necessaris per a la implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, de la pàgina web www.okodia.com sense el consentiment previ i per escrit per part d’Okodia SLU.

Propietat intel·lectual del programari
L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Okodia SLU, tot i ser gratuïts o de disposició pública.
Okodia SLU disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.
L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació de servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, llevat dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la seva durada. Per a qualsevol actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part d’Okodia SLU, i l’usuari té prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat d’Okodia SLU, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats
Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Okodia SLU i, en particular, de:
– la utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers,
– la publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer d’Okodia SLU, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori
– els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers,
– la recollida i utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació,
– l’ús del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.
L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com els principis universals d’ús d’internet.
L’usuari indemnitzarà Okodia SLU per les despeses que generés la imputació d’Okodia SLU en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, incloent-hi honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada
Okodia SLU fa còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, llevat dels serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per Okodia SLU, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa segons la complexitat i volum de la recuperació, sempre amb l’acceptació prèvia de l’usuari. La reposició de dades esborrades només s’inclou en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Okodia SLU.

Comunicacions comercials
En aplicació de la LSSI, Okodia SLU no enviarà comunicacions publicitàries ni promocionals per correu electrònic o cap altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no s’hagin sol·licitat o expressament autoritzat pels destinataris.
En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Okodia SLU sí que està autoritzat a enviar comunicacions comercials referents a productes o serveis d’Okodia SLU que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’Atenció al client, després d’acreditar-ne la identitat.

  SOL·LICITA JA EL TEU PRESSUPOST
  AQUÍ!