Política de qualitat

Okodia – Grup traductor és una agència de traducció, creada l’any 2011, que presta serveis de traducció i revisió de textos tècnics. Els objectius generals d’Okodia són els següents:

  • Enfortir-se com el principal proveïdor de serveis de traducció entre els seus clients.
  • Realitzar projectes multilingües en qualsevol àrea de negoci.
  • Millorar la internacionalització dels seus clients.
  • Disposar de la millor xarxa de traductors professionals nadius.
  • Analitzar les necessitats dels clients i desenvolupar solucions personalitzades.

En definitiva, l’objectiu de l’organització és millorar contínuament com a empresa. Per aquest motiu, la Direcció assumeix el compromís d’implantar i mantenir un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en les Normes ISO9001:2015ISO17100:2015 i ISO18587:2020 com a garantia d’aconseguir la satisfacció dels seus clients, complint amb tots els requisits i amb el compromís de millorar contínuament l’eficàcia del seu Sistema de Gestió de la Qualitat.

Conseqüentment amb la decisió i voluntat expressada, la Direcció es compromet a proporcionar els recursos materials i humans que siguin necessaris per a la consecució dels objectius abans esmentats, en el convenciment que el cost que això impliqui és una inversió rendible. Així mateix, per assolir d’aquests principis, creiem essencial la motivació i la formació de personal dins del seu desenvolupament professional i la potenciació de l’actitud de treball en equip, tot atorgant les responsabilitats i autoritats necessàries.

La Política de Qualitat es donarà a conèixer a tot el personal i col·laboradors d’Okodia – Grup traductor mitjançant comunicacions o accions formatives per assegurar-ne l’enteniment total.

Signat: Luis Rodríguez (Director)
19 de febrer de 2024 (4a edició)

    SOL·LICITA JA EL TEU PRESSUPOST
    AQUÍ!