Demana pressupost gratuït!
Accepto la política de privacitat i les CG

El preu és de vegades el que determina recórrer a una agència de traducció o no. Des d’Okodia-Grup traductor entenem que cada empresa té unes limitacions de pressupost i unes necessitats específiques, si bé és cert que recomanem fermament no cenyir-nos exclusivament al preu a l’hora de triar un proveïdor.

Sempre és important contractar un professional de la traducció per dur a terme un projecte, algú amb formació i experiència en el sector de la traducció.

Una agència de traducció sí o sí

La rapidesa de resposta, la personalització del servei i la flexibilitat en els temps de lliurament són factors que s’han de tenir molt en compte. Una agència de traducció disposa de diferents professionals, de manera que generalment té disponibilitat per respondre a un encàrrec de forma més àgil que no pas un traductor autònom.

D’altra banda, és recomanable que tots els encàrrecs, després de l’etapa de traducció, siguin revisats per un especialista per tal d’assegurar uns resultats òptims: consistència terminològica, registre del text, ortografia, coherència textual…

No cal obviar la importància de la figura del gestor de projectes de traducció, que s’encarrega de seleccionar el professional de la traducció que, per la seva experiència i perfil, s’ajusta més al projecte que s’ha de dur a terme, a més d’assessorar el client i ser el seu contacte permanent en cas de dubtes o de canvis d’última hora.

De vegades, els clients demanen més el treball de maquetadors o bé dexperts en SEO, quan es tracta de disseny gràfic o pàgines web, per la qual cosa són diversos els professionals implicats en un encàrrec de traducció.

No hi ha dubte que una agència de traducció disposa de més recursos, humans i materials, per afrontar un encàrrec i això es reflecteix en els costos. Però els resultats són al 100 % de qualitat i recórrer a una agència de traducció per als teus projectes et traurà les castanyes del foc.

 

Deixa un comentari