És la pregunta eterna quan es parla de traducció. Quant em costarà, això? Com qualsevol altre servei, als particulars i a les empreses els interessa saber quant costa traduir un document a Espanya. Conèixer el preu permet tenir una millor planificació i assignar els recursos adequats a una tasca determinada.

Com es calcula el preu d’una traducció

El preu de traduir un document a Espanya depèn de diversos factors. Una agència de traducció no quantifica el preu dels seus serveis només segons l’idioma a què es necessita la traducció, sinó que en el preu final hi influeixen moltes variables.

Nombre de paraules

El factor més important en el preu de traducció és el nombre de paraules del text original. Les tarifes de traducció generalment s’estableixen per paraula.

Combinació d’idiomes

L’idioma d’origen i el de destinació també acostuma a influir força a l’hora de quantificar el cost d’una traducció. Així, les combinacions d’idiomes menys comuns o amb menys demanda acostumen a tenir tarifes més altes. Això es deu, habitualment, al fet que el nombre de traductors professionals qualificats per desenvolupar aquestes feines és menor.

Tipus de text

La complexitat del text també influeix en el preu. Quan cal traduir un text tècnic, un document legal o, per exemple, la traducció d’un document científic, el cost final serà més elevat.

La urgència de la traducció

Necessites una traducció per a demà? Aquest termini de temps tan limitat influeix molt a l’hora de pressupostar la feina. El preu augmenta amb terminis de temps limitats, ja que es requereix una major disponibilitat. Quan es necessita una traducció amb urgència, l’empresa de traducció pot haver de reorganitzar el calendari i assignar recursos addicionals per tenir la feina a temps. Això pot requerir treballar fora de l’horari laboral habitual o assignar més traductors al projecte, cosa que pot augmentar els costos.

Format del text

Alguns formats de text poden requerir un processament addicional abans que es puguin traduir. Per exemple, documents escanejats o en formats no editables poden ser convertits a text editable abans de la traducció. Aquest processament addicional pot augmentar el cost de la traducció.

Revisió de la traducció

En alguns casos, la revisió pot requerir l’experiència d’un revisor especialitzat en un camp específic. Per exemple, per a documents tècnics, mèdics o legals, és possible que calgui un revisor amb coneixements en aquest camp per garantir la precisió i la coherència del contingut. L’especialització del revisor pot resultar en un cost addicional.

Experiència del traductor

Els traductors amb experiència solen especialitzar-se en camps específics, com ara medicina, tecnologia, dret, etc. La seva experiència en una àrea particular els permet oferir unes traduccions més precises i especialitzades en aquest camp. A causa d’aquesta especialització, poden cobrar tarifes més altes que els traductors generalistes.

Exemple de pressupost d’una traducció

I com podria ser una tarifa d’un projecte de traducció? En general, es pot calcular el preu d’una traducció amb la fórmula següent:

Preu = Nombre de paraules x Tarifa per paraula + Tarifes addicionals

Per exemple, posem que el document té 500 paraules, que es vol traduir d’espanyol a anglès i que la tarifa per paraula de traduir d’espanyol a anglès és de 0,10 cèntims per paraula. A més d’això, si s’ha d’afegir una tarifa addicional per la revisió del document i que la tarifa de revisió és de 20 euros, el preu total per la traducció serien 70 euros. A aquest import caldria sumar-hi l’IVA corresponent.

En definitiva, a l’hora de sol·licitar el preu per traduir un document, cal precisar bé l’idioma de la traducció, quin tipus de text s’ha de traduir, el termini de lliurament i, òbviament, comptar amb una empresa de traducció especialitzada.

Rocío González

Autor Rocío González

More posts by Rocío González
Necessites un pressupost de traducció?
Contacta'ns ara a través d'aquest formulari i t'enviarem, al més aviat possible, el teu pressupost de traducció professional sense cap compromís.