En els últims anys, el terme “Latinx” ha començat a utilitzar-se als Estats Units com un canvi cap a un espanyol més inclusiu pel que fa al gènere. En altres països d’Amèrica Llatina, i fins i tot a Espanya, també s’estan buscant formes de ser més inclusius.

Com funciona el gènere en l’espanyol

En la llengua espanyola, tots els substantius tenen un gènere. Altres paraules que s’utilitzen amb els substantius també tenen gènere, de manera que els articles i els adjectius també tenen gènere. Normalment, els substantius masculins acaben en O i els femenins a A.

L’espanyol no és l’únic idioma amb aquesta estructura. L’espanyol és només una de les moltes llengües de gènere que s’inclinen per una terminació masculina genèrica. Si el gènere d’un subjecte no s’especifica o no es coneix, o si el substantiu representa un grup amb membres masculins i femenins, s’utilitzarà la terminació masculina.

Per exemple, en espanyol la paraula per nen és “niño” i la paraula per a nena és “niña”, però quan hi ha un grup de nens de gènere mixt, la paraula utilitzada seria “niños”. Els que lluiten per una major inclusió de les dones i les persones no binàries estan canviant la forma de parlar i escriure. En molts casos, estan substituint l’O masculina i l’A femenina per una E de gènere neutre (en català, per exemple, és la I).

No tothom vol que es facin aquests canvis. La Real Acadèmia Espanyola vol deixar l’actual estructura de gènere de l’espanyol com està. Des del seu punt de vista, el plural masculí per defecte pretén ser inclusiu i representar tant les dones com els homes.

No obstant això, és important destacar que, sense fer canvis formals en la llengua, hi ha maneres de fer que l’espanyol sigui més modern i inclusiu en la vida quotidiana. Es necessita una mica de creativitat, però hi ha solucions per evitar l’ús de substantius masculins per defecte.

Com han de procedir els traductors?

A l’hora de traduir, els traductors han de respectar la norma o adaptar-se? No hi ha una única resposta correcta. El tipus de públic a què es dirigeixi influirà en gran mesura en si ens hem d’atenir a les estructures tradicionals o si ens hem d’adaptar a aquestes solucions modernes per fer el llenguatge més inclusiu.

La llengua és una entitat viva que canvia i evoluciona amb el temps, vol dir que no es queda estancada y que hi ha espai per al canvi. La qüestió és si el públic està preparat per a aquest canvi.

Tot i que la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua digui que no, molts joves lluiten pel canvi. Heu de tenir en compte el vostre públic objectiu a l’hora de decidir com voleu comunicar el missatge.

Serà més probable que es comprometin amb el vostre contingut si feu canvis neutrals pel que fa al gènere o això els allunyarà? Si us cenyiu a allò amb què el vostre públic se sent més còmode, és possible que no satisfeu a tots els que es trobin amb el vostre contingut, però és d’esperar que això tingui contenta la base de la vostra audiència. Perquè un projecte de traducció tingui èxit, cal intentar transmetre el missatge amb la major eficàcia possible, de manera que cal pensar en com fer-ho.

Rocío González

Autor Rocío González

More posts by Rocío González
Necessites un pressupost de traducció?
Contacta'ns ara a través d'aquest formulari i t'enviarem, al més aviat possible, el teu pressupost de traducció professional sense cap compromís.