Diuen que alguns gestos són universals. I així és. Sense saber llengua de signes, milers de persones de cultures diferents poden comunicar-se sense cap problema mitjançant gestos. Però això fa que ens preguntem: com s’aconsegueix una comunicació efectiva entre persones dels diversos països? És universal o també cal traduir la llengua de signes? Doncs encara que creguis que aquest idioma és universal, no ho és pas. També necessita la feina d’intèrprets professionals.

La interpretació de la llengua de signes a Espanya és una professió relativament jove, ja que el procés de professionalització va començar el 1987 amb la implantació del primer servei dintèrprets mímics a Madrid.

Quantes persones es comuniquen per llengua de signes?

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), s’estima que hi ha prop de 466 milions de persones a tot el món que tenen discapacitat auditiva, de les quals aproximadament el 70 % viuen en països en desenvolupament. No totes les persones amb discapacitat auditiva utilitzen necessàriament la llengua de signes, ja que algunes es poden comunicar oralment o mitjançant altres sistemes de comunicació.

La llengua de signes l’empren principalment les persones sordes o amb discapacitat auditiva per comunicar-se, i pot variar d’un país a un altre. Alguns països reconeixen la llengua de signes oficialment i l’ensenyen a les escoles, mentre que a d’altres no està tan difosa. A més, hi ha diverses variants de la llengua de signes en funció de la regió.

Per què la llengua de signes és diferent d’un país a un altre

La llengua de signes és diferent d’un país a un altre a causa de diversos factors, incloent-hi l’aïllament geogràfic, la història i la cultura de cada comunitat sorda. A continuació, presentem algunes raons principals:

  1. Desenvolupament natural: La llengua de signes es desenvolupa de manera natural dins les comunitats sordes al llarg del temps. Igual que les llengües parlades, les llengües de signes evolucionen i s’adapten a les necessitats dels usuaris. Cada comunitat sorda té el seu propi sistema de signes i de gramàtica que es desenvolupa orgànicament entre els seus membres.
  2. Aïllament geogràfic: Les comunitats sordes poden estar geogràficament aïllades les unes de les altres, cosa que dificulta la comunicació i interacció entre elles. Aquest aïllament pot donar lloc al desenvolupament de llengües de signes úniques en cada regió, ja que les comunitats sordes no tenen un contacte freqüent entre si per estandarditzar un únic sistema de signes.
  3. Influència cultural: La cultura i les característiques úniques de cada país o regió també poden influir a la llengua de signes. La llengua de signes reflecteix la identitat i les experiències compartides d’una comunitat sorda en particular. Per tant, els aspectes culturals, històrics i socials d’un lloc poden donar forma a la llengua de signes local.
  4. Influències lingüístiques: Les llengües de signes poden rebre la influència de les llengües que es parlen a la regió. Algunes llengües de signes han incorporat elements de les llengües orals locals, adaptant signes per a conceptes que no existeixen a la llengua de signes original. A més, alguns sistemes de signes poden estar basats en la gramàtica de la llengua que es parla al país.

Com és la traducció de la llengua de signes

La traducció de la llengua de signes fa referència al procés de convertir els signes i gestos utilitzats en la llengua de signes a un idioma parlat o escrit, i viceversa. Això permet que les persones sordes o amb discapacitat auditiva es comuniquin amb persones que no coneixen la llengua de signes.

Hi ha traductors professionals especialitzats en la interpretació i traducció de la llengua de signes, coneguts com a intèrprets de llengua de signes. Aquests intèrprets entenen els signes i els gestos utilitzats per les persones sordes i els tradueixen a un idioma parlat o escrit, la qual cosa permet la comunicació entre persones sordes i oients.

La traducció de la llengua de signes es pot fer en diferents contextos, com ara conferències, reunions, consultes mèdiques, trobades governamentals, entre d’altres. També es fan servir serveis d’interpretació en temps real a través de videoconferència per facilitar la comunicació a distància.

En definitiva, encara que pensis que hi ha molts gestos que són universals, la veritat és que la llengua de signes, com qualsevol altra, també necessita traducció.

Rocío González

Autor Rocío González

More posts by Rocío González
Necessites un pressupost de traducció?
Contacta'ns ara a través d'aquest formulari i t'enviarem, al més aviat possible, el teu pressupost de traducció professional sense cap compromís.