Només el 7,9% dels internautes empra actualment l’espanyol. Aquesta dada, extreta de l’informe El español: una lengua viva, elaborat per l’Instituto Cervantes el 2022, fa que ens preguntem el següent: es troba l’espanyol en hores baixes? L’ús se situa a gran distància de l’anglès, que ja es fa servir al 51,2% de les pàgines multilingües, malgrat que aquest idioma només el parla el 6% de la població mundial. Es pot fer alguna cosa per promoure l’ús de l’espanyol?, es pregunten molts. La clau te la donem a continuació.

Disminueixen els hispanoparlants?

“La finestra de creixement de l’espanyol es podria tancar”. Amb aquesta frase, el director de l’Instituto Cervantes de Nova York, Ignacio Olmos, ens adverteix que l’idioma no passa pel seu millor moment pel que fa a creixement d’hispanoparlants.

Tot apunta que el nombre de parlants espanyol als Estats Units està retrocedint. Encara que en aquest país l’espanyol no sigui la llengua oficial, sí que cal recordar que les persones d’origen hispà representen el 17% de la població. De fet, en estudis publicats per l’Instituto Cervantes ja s’advertia que entre el 2006 i el 2015 el percentatge d’hispans que parlaven espanyol va baixar del 78% al 73%.

Un dels problemes principals que s’aprecien a la comunitat hispanoparlant té a veure amb la natalitat. En termes generals, s’espera que la comunitat hispanoparlant creixi en els pròxims cinquanta anys, però el seu pes relatiu anirà disminuint a causa del descens de natalitat als països hispanoparlants. Així, s’espera que la natalitat continuï creixent els anys vinents, però en altres llocs del món, com a l’Àfrica subsahariana o a l’Àsia central i meridional. En definitiva, el 2100, només el 6,4% de la població mundial es podrà comunicar en espanyol.

Una iniciativa per evitar la pèrdua de pes de l’espanyol

En vista d’aquesta situació negativa, sorgeixen diferents accions al món per evitar perdre la pèrdua de pes que tradicionalment ha tingut l’espanyol. Una de les últimes propostes parteix de l’acadèmic Cástor Díaz Barrado. Segons recull la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació d’Espanya i la Conferència Permanent d’Acadèmies Jurídiques Iberoamericanes, aquesta proposta busca incorporar l’espanyol com a llengua oficial del Tribunal Internacional de Justícia de la Haia (TIJ).

L’espanyol, al Tribunal Internacional de Justícia de la Haia

El Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) també es coneix com la Cort Internacional de Justícia (CIJ). És l’òrgan judicial principal de les Nacions Unides (ONU). Té la seu al Palau de la Pau a la Haia, Països Baixos. Es va establir l’any 1945 i va començar les activitats el 1946, succeint a la Cort Permanent de Justícia Internacional.

La funció principal del TIJ és resoldre disputes legals entre els Estats i emetre opinions consultives sobre qüestions jurídiques remeses per l’Assemblea General, el Consell de Seguretat i altres institucions i organismes especialitzats de l’ONU. Els casos són presentats pels Estats que accepten la jurisdicció de la CIJ de manera voluntària.

Quins idiomes es parlen al Tribunal Internacional de Justícia

El Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) utilitza oficialment dos idiomes: el francès i l’anglès. Aquests dos idiomes s’empren en els procediments escrits i orals davant del tribunal. Això significa que els documents presentats davant la CIJ, així com les intervencions orals durant les audiències, es poden fer en francès o en anglès.

L’elecció de l’idioma de procediment recau en les parts involucrades en el cas. Si les parts no arriben a un acord sobre l’idioma, és el president del Tribunal qui pren una decisió. A més, el TIJ té la facultat d’utilitzar un tercer idioma si ho considera necessari.

En cas que s’autoritzi l’ús d’un altre idioma, com ara l’espanyol, actualment cal presentar una traducció certificada en un dels idiomes oficials. Així ho recull l’article 51 del Reglament TIJ.

Així doncs, la proposta d’incloure l’espanyol com a llengua oficial al Tribunal obre pas a la promoció de la diversitat lingüística en l’àmbit legal internacional. Sens dubte, una mesura que podria ajudar a la difusió i la promoció de l’espanyol.

Rocío González

Autor Rocío González

More posts by Rocío González
Necessites un pressupost de traducció?
Contacta'ns ara a través d'aquest formulari i t'enviarem, al més aviat possible, el teu pressupost de traducció professional sense cap compromís.