Al món de la traducció, hi ha mites i idees errònies que moltes vegades es prenen com a veritats absolutes. Això pot generar expectatives poc realistes tant per als clients que busquen serveis de traducció com per als mateixos traductors.

Els mites més comuns sobre la traducció

A continuació, desmuntem alguns dels mites més comuns:

1.  Per traduir n’hi ha prou amb saber un idioma?

No. Dominar l’idioma és fonamental, però la traducció és una professió complexa que requereix formació especialitzada, eines específiques i un coneixement profund de les cultures involucrades.

Un traductor professional ha adquirit les habilitats necessàries per analitzar textos, comprendre’n el context i transmetre el missatge d’una manera precisa i natural a l’idioma de destinació.

2.  Un traductor pot traduir qualsevol cosa?

Fals! La majoria dels traductors s’especialitzen en àrees temàtiques específiques, com ara medicina, dret, enginyeria, màrqueting o literatura.

Això és degut a la complexitat i tecnicismes propis de cada camp, que requereixen un domini especialitzat del vocabulari i les estructures lingüístiques.

Un traductor responsable t’indicarà amb sinceritat si pot abordar el teu projecte o et recomanarà algun col·lega amb l’experiència adequada.

3.  Totes les traduccions són iguals?

En absolut. La traducció és un procés creatiu que involucra la interpretació i presa de decisions per part del traductor.

Si bé el contingut original s’ha de respectar, hi ha diversos estils i enfocaments per transmetre’l a l’idioma de destinació.

Un bon traductor adaptarà el text al públic objectiu, tenint en compte factors com ara la cultura, el registre i el to del missatge original.

mites, Quins són els mites més estesos sobre traducció

Mite o realitat? De vegades és difícil saber què creure.

4.  Google Translate fa la feina d’un traductor?

Les eines de traducció automàtica com Google Translate poden ser útils per comprendre la idea general d’un text, però no substitueixen la feina d’un traductor professional.

Les traduccions automàtiques no acostumen a tenir precisió, ni context ni fluïdesa, a més de cometre errors gramaticals i culturals.

Un traductor humà pot garantir una traducció de gran qualitat, adaptada a les necessitats específiques del teu projecte.

5. Mites comuns: la traducció ha de ser literal?

No necessàriament. Malgrat que la fidelitat al text original és important, l’objectiu principal d’una traducció és transmetre el missatge de manera clara, precisa i natural a l’idioma de destinació.

Això implica adaptar l’estil, l’estructura i el registre del text perquè sigui comprensible i atractiu per a l’audiència objectiu.

6.  Les traduccions són cares?

El preu d’una traducció depèn de diversos factors, com ara la complexitat del text, el termini de lliurament i l’especialització del traductor.

Tot i això, una traducció barata acostuma a estar relacionada amb poca qualitat.

És important invertir en un servei de traducció professional que garanteixi la precisió, la fluïdesa i l’adequació cultural del teu projecte.

Recorda: la traducció és una inversió que et permet comunicar-te amb un públic global de manera efectiva i professional. No t’arrisquis a malmetre la teva imatge i la teva reputació amb traduccions de poca qualitat. I no facis cas dels mites com els que t’hem explicat! La realitat supera sempre la ficció.

Rocío González

Autor Rocío González

More posts by Rocío González
Necessites un pressupost de traducció?
Contacta'ns ara a través d'aquest formulari i t'enviarem, al més aviat possible, el teu pressupost de traducció professional sense cap compromís.