Demana pressupost gratuït!

  Accepto la política de privacitat i les CG

  Els traductors professionals d’Okodia no només es limiten a traduir el contingut que reben, sinó que, de conformitat amb els nostres estàndards de qualitat, també acostumen a revisar el treball que fan altres professionals. És per això pel que hem decidit explicar-te 3 secrets sobre la correcció de textos en el món de la traducció professional.

  Tipus de correcció

  Correcció lingüística de la traducció

  Una de les primeres fases de correcció per les quals passa el text és la correcció lingüística. L’objectiu és polir el text de manera que no s’hagi escapat cap error i que, alhora, la comprensió i la lectura siguin fluïdes.

  Correcció professional del contingut

  Els textos especialitzats requereixen de traductors especialitzats. A Okodia – Grup traductor escollim sempre els millors professionals per a cada encàrrec i un cop s’ha dut a terme la traducció del text, un altre professional expert en la matèria s’encarrega de revisar-lo. En aquest punt s’analitza la veracitat del contingut i la correcció expressiva i lèxica

  L’estil també es revisa

  D’altra banda, un aspecte important a l’hora de la redacció de qualsevol text és l’estil. La correcció d’estil és aquella que se centra en aspectes expressius, de registre, d’estructura interna del discurs o bé de la correcció lèxica i semàntica. Durant aquest tipus de correcció, el corrector professional pot utilitzar termes més adequats i que no siguin tan generals, corregir possibles errors gramaticals, evitar l’abús de falques i repeticions o donar-li més fluïdesa al text. Per exemple, «seguir els seguidors» sona estrany, fins i tot quan es tracta de ser culte, encara que probablement només et refereixis a les xarxes socials!

  Correcció ortotipogràfica

  A més, és important realitzar una correcció ortotipogràfica del text. Això ens serveix per revisar que no hi hagi errors de puntuació o evitar que, per exemple, s’utilitzin estils diferents de cometes en diferents parts del text. Així se li dona més homogeneïtat al contingut. I no és simplement comprovar que els accents estiguin ben posats. Per exemple, sabies que, en castellà, el títol d’infanta s’escriu en minúscula o que el wifi o la wifi s’accepten de les dues formes? O que ja no cal distingir amb accent diacrític la diferència entre solo, adjectiu i sólo, adverbi?

  Trucs

  Minuciositat sobretot 

  És important ser acurat i minuciós a l’hora de revisar la feina que ha fet prèviament un altre traductor professional. Quan es critica la feina d’un altre traductor, cal estar segur que el director de projecte o el client en qüestió entenen per què. Per aquest motiu se solen incloure exemples d’errors comesos i les correccions necessàries. També és important esmentar altres circumstàncies que poden haver afectat l’exercici del traductor, des de la inexperiència en aquest tema fins a la complexitat del text en si. No obstant això, a Okodia sempre escollim els millors traductors especialitzats en funció del projecte que cal traduir. En el cas de les traduccions mèdiques, òbviament, només seleccionem els traductors mèdics que sabem que estaran a l’altura del tema. 

  Mantenir la ment oberta

  Per als traductors professionals és molt important ser capaços de mantenir la ment oberta. La correcció de proves també és una gran oportunitat per observar la feina dels altres. Potser sempre tradueixes una frase d’una manera particular, però és possible que un altre traductor l’expressi d’una manera diferent i més succinta. Mostrar-se obert a aprendre nous trucs i estils dels companys és utilíssim. A més, també s’aprèn per evitar repetir errors del passat.

  El resum de la qualitat de la traducció, molt important

  Proporcionar un breu resum de la qualitat de la traducció. Això potser no és apropiat per als clients directes, però és freqüent en les agències de traducció com la nostra per conèixer més a fons la feina que fan els companys. Fins i tot si només s’escriuen un parell de frases, aportarà un valor afegit que els seus clients agrairan. Aquesta és una oportunitat per demostrar per què ha valgut la pena contractar-lo. 

   

  De vegades es creu que la feina de traducció professional comença i acaba quan s’ha fet la traducció. En realitat, una part de l’encàrrec ja estaria feta, però quan es vol oferir un servei de qualitat, abans de lliurar el projecte, el text passa per un procés de correcció. Diuen que quatre ulls veuen més que dos i així és, de manera que tots els documents que hagin arribat a les teves mans hauran passat per una traducció (evidentment) i per una revisió elaborada per una persona que no sigui el traductor original.

  Enllaços relacionats

  Mems per no oblidar sobre errors de traducció

  6 errors de traducció que han marcat la nostra cultura

  Rocío González

  Autor Rocío González

  More posts by Rocío González