George Bernard Shaw deia que el progrés és impossible sense el canvi, i aquells que no poden canviar la ment no poden canviar pas res. Quina gran veritat! En els últims anys, des de la nostra empresa de traducció hem vist com la traducció automàtica s’ha anat obrint pas a la societat per la seva rapidesa més que per la seva qualitat. En aquest article traiem la bola de vidre i t’avancem què serà del futur de la traducció professional.

Què és la traducció automàtica?

La traducció automàtica és, potser, una de les branques de la traducció que més coneixes. Google Translate, Deepl, Linguee o Yandex.Translate són alguns dels traductors automàtics més coneguts a la xarxa i, per tant, més emprats.

Aquest tipus de traducció consisteix a automatitzar el procés de passar una frase o un text d’un idioma a un altre. Per fer-ho, s’empren sistemes informàtics i algoritmes que s’encarreguen de convertir automàticament el contingut d’un text d’un idioma a un altre.

En concret, el sistema de traducció automàtica analitza primer el text en l’idioma original per després produir-ne una versió equivalent en l’idioma de destinació sense que hi hagi cap intervenció humana directa en les etapes del procés.

Innovant: la traducció automàtica amb postedició

La traducció automàtica per si sola pot ser molt ràpida i suplir unes necessitats momentànies de traducció precisament per aquesta velocitat a l’hora de produir textos. No obstant això, per si sola pot no ser tan precisa com toca. Cal tenir en compte que el text el produeix una màquina sobre la base del seu coneixement. I, evidentment, hi haurà qüestions relacionades amb el context que la màquina no podrà interpretar adequadament.

Per això tenim la traducció automàtica amb postedició. Es tracta d’una mena d’híbrid que combina el millor de la traducció automàtica (la rapidesa) amb el millor de la traducció professional (la qualitat). En primer lloc, es produiria aquesta traducció automàtica i, a continuació, el traductor professional s’encarregaria de revisar el text i d’adequar-lo perquè sigui el més precís possible.

Tots els beneficis de la traducció automàtica amb postedició

  1. Eficiència: La traducció automàtica amb postedició pot accelerar significativament el procés de traducció si el comparem amb la traducció humana tradicional. Els sistemes automàtics poden traduir grans volums de text en un període de temps més curt.
  2. Reducció de costos: Combinar traducció automàtica amb revisió humana pot suposar uns costos més baixos en comparació amb la traducció completament humana. La revisió s’enfoca a millorar i ajustar les traduccions automàtiques en lloc de fer tot el procés des de zero.
  3. Consistència: Pot garantir un alt grau de consistència en la terminologia utilitzada en un document o projecte, ja que el sistema automàtic tendeix a utilitzar les mateixes traduccions per a termes repetits.
  4. Rapidesa: És especialment útil quan cal traduir grans volums de text en terminis ajustats. La tecnologia automàtica accelera el procés inicial de traducció, i els traductors humans es poden enfocar a refinar i millorar les traduccions generades automàticament.
  5. Millora progressiva: Els sistemes de traducció automàtica poden aprendre i millorar amb el temps a mesura que es revisen i se’n corregeixen els errors. La revisió humana proporciona una retroalimentació valuosa per ajustar i perfeccionar el sistema.
  6. Contextualització: Els traductors humans aporten una comprensió profunda del context i els matisos lingüístics que els sistemes automàtics poden perdre. La revisió humana garanteix que la traducció sigui precisa i adequada al context.
  7. Qualitat millorada: La revisió humana pot corregir errors de traducció automàtics i procurar que la traducció sigui coherent, natural i de gran qualitat.
  8. Adaptació a l’audiència i el propòsit: Els traductors humans poden ajustar les traduccions segons el públic objectiu i el propòsit del text, tenint en compte factors culturals i lingüístics específics.
  9. Gestió de matisos i argot: La revisió humana pot abordar expressions idiomàtiques, terminologia tècnica o argot que els sistemes automàtics podrien no traduir amb precisió.

Les empreses innoven en la traducció dels documents

El temps és or i quan es requereix una feina precisa i perfecta, encara més. Per això, cada vegada més empreses innovaran en la traducció dels seus documents. Això farà que cada cop més professionals i empreses recorrin a la traducció automàtica amb postedició. Aquestes són les raons que esgrimiran:

Volum de feina

En situacions en què cal traduir grans volums de contingut en un termini limitat, la traducció automàtica amb postedició pot ser una solució efectiva per accelerar el procés de traducció sense comprometre’n la qualitat.

Documents interns

Per a documents interns, com ara correus electrònics, informes o comunicacions internes, on la fluïdesa i la gramàtica són més crucials que la creativitat o l’estil, amb la traducció automàtica amb postedició n’hi pot haver prou.

Traduccions recurrents

En el cas de continguts que es tradueixen sovint i mantenen una terminologia consistent, la traducció automàtica amb postedició pot garantir la coherència sense necessitat de començar des de zero cada vegada.

Comunicació global ràpida

En un món globalitzat i connectat, permet que les empreses es comuniquin ràpidament amb les audiències internacionals, fins i tot en situacions en què la perfecció lingüística no sigui essencial.

I molt més! Així que no hi ha cap dubte. Aquest serà el futur de la traducció professional. I tu? Penses el mateix?

Rocío González

Autor Rocío González

More posts by Rocío González
Necessites un pressupost de traducció?
Contacta'ns ara a través d'aquest formulari i t'enviarem, al més aviat possible, el teu pressupost de traducció professional sense cap compromís.